Živimo na pragu novog ledenog doba

Trenutno živimo na kraju međuledenog doba i treba da se pripremamo za ulazak u naredno ledeno doba – upozoravaju japanski naučnici. U budućnosti će toliko zahladniti da će se ledeni pokrivač proširiti skoro do današnjih tropskih predjela.

Japanski naučnici, među kojima je i poznati okeanolog Mototaka Nakamura, naglašavaju da je na Zemlji registrovano ukupno 15 ledenih doba od po deset hiljada godina.

CentralnoGrijanje

Oni, na osnovu dugogodišnjih praćenja klime u svijetu, tvrde da smo na samom ulasku u novo ledeno doba, o čemu svjedoče potpuni poremaćaji dosadašnjih klimatskih uslova u raznim dijelovima planete.

(Srna)