Žiranti traže od sudija primjenu Zakona o bankama

Udruženje za zaštitu žiranata BiH zatražilo je da sudije prilikom donošenja presuda u parnicama protiv jemaca primjenjuju Zakon o bankama.

U otvorenom pismu Savjetu ministara BiH, te entitetskim parlamentima i ministarstvima pravde, Udruženje traži odgovor na pitanje ko je dao pravo sudijama da ne primjenjuju, odnosno “ukinu” Zakon o bankama, koji je donesen u sva tri parlamenta.

Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata BiH Jovica Cvjetković rekao je na konferenciji za novinare da je povod za ovo pitanje nedavna presuda Osnovnog suda u Modriči, kojom je sudija, primjenjujući Zakon o bankama, oslobodio jemce vraćanja kredita.

– Tu se vidjelo pod kojim uslovima i na koji način su banka i nosilac kredita prevarili jemce. Nisu im rekli istoriju nosioca kredita, dali su kredit prezaduženom i sve prećutali jemcu. To je prevara, a prevara je krivično djelo – rekao je Cvjetković.

On je zatražio od institucija da djeluju i da odu u bilo koji sud u BiH, uzmu par presuda i uvjere se da su one donesene na bazi nepotpunih činjenica.

CentralnoGrijanje

– Očekujemo pozitivan odgovor ministarstava i nadležnih institucija, jer oni imenuju sudije i kontrolišu njihov rad. Mora se početi primjenjivati zakon kada su u pitanju krediti, jer će na taj način žiranti biti oslobođeni vraćanja kredita – rekao je Cvjetković.

On navodi da će žiranti, primjenjivanjem Zakona o bankama, dobiti pravnu sigurnost, biti ravnopravni u sudskom postupku i imati mogućnost da iznesu argumente i odbrane se, dok će sudija imati dovoljno činjenica da primjeni materijalno pravo i donese presudu da žirant bude oslobođen.

– Nedopustivo je da sudije ne vode parnicu po tužbama kada banke raskinu ugovor sa dužnikom, već traže izvršenje, koje automatski ide na žiranta – rekao je Cvjetković.

(Srna)