Zbog pokretanja klizišta iseljena porodica u općini Kalesija

Na području općine Kalesija prijavljeno je šest  novih klizišta u MZ Hrasno, MZ Kikači i MZ Tojšići.

Prijavljeno je jedno iseljavanje četvoročlane porodice iz stambenog objekta ugroženog klizištem u MZ Kikači. Također, na području općine Sapna došlo je do aktiviranja starog klizišta koje je presjeklo lokalnu putnu komunikaciju Sapna – Baljkovica.

CentralnoGrijanje

Ekipa OSCZ Sapna je izašla na teren i u toku dana će pokušati osposobiti putnu komunikaciju za saobraćaj.

(RTV Slon)