Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Aleksandar Cvetković za genocid u Srebrenici

0
27

Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Aleksandar Cvetković pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH zakazano je za danas, najavljeno je iz Suda.

Sud BiH potvrdio je 12. septembra 2013. godine optužnicu kojom se Aleksandar Cvetković tereti za krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. istog zakona.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Aleksandar Cvetković, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, krajem juna 1995. godine učestvovao u izvođenju prvog napada na UN zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a s ciljem uznemirivanja bošnjačkog stanovništva, te da je 11. jula 1995. godine učeštvovao u vojnoj operaciji „Krivaja -95“.

U optužnici se dalje navodi da je nakon ulaska u Srebrenicu i nakon što je cjelokupno bošnjačko stanovništvo protjerano iz zaštićene zone, optuženi Cvetković 16. jula 1995.godine na lokaciji Ekonomija “Branjevo”, zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda, pucao iz automatske puške na zarobljenike koji su bili u grupama po deset zarobljenika, kojom prilikom je po prijekom postupku pogubljeno najmanje devet stotina zarobljenih muškaraca i dječaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica, dok su samo dva zarobljenika preživjela.

(rtv slon)