Zakonskim okvirima obavezati sve nivoe vlasti da se pobrinu o osnovnim pravima Roma

0
16

Romi kao najbrojnija nacionalna manjina u BiH stalno se susreću  sa brojnim problemima kao što su nezaposlenost, obrazovanje, razni socijalni problemi te stambeno zbrinjavanje.

Iako se BiH, kao zemlja koja želi biti dio Evropske unije, obavezala da će poštivati prava Roma, u praksi to izgleda sasvim drugačije, zaključak je današnjeg okruglog stola na kojem je razgovarano o položaju Roma u BiH, sa akcentom na Tuzlanski kanton.

Kada je riječ o Gradu Tuzla, Romi su zastupljni u savjetima nekih mjesnih zajednica tačnije u MZ Kiseljak, Mosnik i MZ Kreka. Međutim, kada se govori o tačnim podacima veliki broj Roma, njih 55 posto, koji žive u Tuzli nema stalna primanja a čak 60 posto Roma nema zdravstveno osiguranje.

“Mi tražimo da u ovoj 2018. godini izmijeni Izborni zakon , jer su pripadnici nacionalnih manjina građani ove države . Romi su se za vrijeme rata u BiH stavili na raspolaganje i branili ovu državu”, kazao je Mehmed Mujić, zamjenik predsjednika Vijeća nacionalnih manjina u FBiH.

Zaključak današnjeg okruglog stola je i to da su u proteklom periodu napravljeni određeni koraci koji vode sistemskom rješavanju problema Roma ali isto tako je zaključeno i da su potrebni i određeni zakonski okviri koji bi obavezali i državu ali i niže nivoe vlasti da se pobrinu o osnovim pravima romske populacije koja u BiH broji 50 hiljada osoba.