Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom nije ispoštovan u Pravilniku o zapošljavanju u školama

Mnogi zakoni  i propisi koji štite prava osoba sa invaliditetom postoje u BiH, međutim oni se u praksi često ne primjenjuju, zbog čega se osobe sa invaliditetom suočavaju sa višestrukim problemima, tvrde u Savezu osoba sa invaliditetom TK. Osobe sa invaliditetom, kako kažu, oštećene su i kada je u pitanju zapošljavanje u ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja TK.

Elvir Ćorhodžić, profesor historije, iako ima odrađen pripravnički staž i položen stručni ispit, već godinama ali bez uspjeha pokušava dobiti posao nastavnika ili profesora u nekoj od škola na području TK. Elvir je invalid i kako kaže zbog toga ne može dobiti posao, a što se krši sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa inavliditetom.

„ Imam pravo. Ono što mi ne može oduzeti država to je diploma. Još uvije nisu počeli to oduzimati, ali prilikom zapošljavanja, oni ne poštuju Zakon.“, navodi Ćorhodžić.

Iz Saveza osoba sa invaliditetom TK ističu da im nikada neće biti jasno zbog čega se ne poštuje Zakon i zbog čega nije ispoštovan prilikom izrade Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK. I to nije samo slučaj prilikom zapošljavanja. Diskriminacija se osjeti i u drugim stvarima.

CentralnoGrijanje

„ Tako je isto i za stipendije. Uvijek stipendije dobijaju djeca iz porodica  boračkih populacija. Ove koje zovu neratne invalide nemaju nikakvih prava. Mi izgleda nemamo prava ni na porodicu, ni na brak, država se nekako okrenula prema tim populacijama.“, istakao je  Zijad Arapčić predsjednik Saveza osoba sa invaliditetom FBiH.

Odgovor na pitanje, zašto Zakon nije ispoštovan prilikom izrade Pravilnika, pokušali smo dobiti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. No bez uspjeha. Ministar Kunić je na godišnjem odmoru, a sekretar ministarstva Hadže Kurtović ističe da u izradi Pravilnika nije učestvovao te da o tome ne može govoriti.

(RTV Slon)