Za petak zakazana sjednica Skupštine TK hitnog karaktera

0
289

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera zakazana je za petak 15. jula 2022. godine, na kojoj će biti razmatrano pet tački dnevnog reda.

Planirano je razmatranje Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rada i zaštiti porodice s djecom; Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu; Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama; Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, te Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Sjednica će biti održana u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 10:00 sati.

(RTV Slon)