Vlada TK: Više od pola miliona KM za stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica

0
81

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica.

Program je zasnovan na namjenski planiranim sredstvima za pomoć u rješavanju stambenih potreba članova porodica šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih branilaca.

Za ove namjene Vlada je u budžetu planirala 560.000,00 KM koje će biti raspoređene linearno po kategorijama boračke populacije.

(Objektivno.ba)