Vlada TK olakšala ostvarivanje prava na stipendije za deficitarna zanimanja

0
13

Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici usvojila je Odluku o utvrđivanju učešća u nabavci ortotsko – protetskih pomagala i drugih pomagala za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona.

Ranijim odlukama predviđeno je proširivanja prava ratnim vojnim invalidima, kroz uvrštavanje dva nova pomagala, silikonske navlake i fotoosjetljiva stakla za ratne vojne invalide, koji imaju oštećen vid posljedicama ranjavanja.

Ministar za boračka pitanja TK Fahrudin Skopljak izjavio je na konferenciji za medije, da je ovom odlukom utvrđeno učešće ovog ministarstva u ostvarivanju spomenutih prava za RVI.

Utvrđeno je da resorno ministarstvo za nabavku silikonskih navlaka učestvuje sa 140 KM, a za fotoosjetljiva stakla 100 KM.

Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, planirana su finansijska sredstva za navedena dopunska prava, a sredstva će biti raspoređena u skladu sa Programom o korištenju sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite.

Također, usvojena je i izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica.

Iz resornog ministarstva navode da će do kraja januara biti raspisan javni poziv, a za stipendiranje ove godine je izdvojeno oko milion KM.

Istaknuto je, da je opredjeljenje Kantonalne vlade u ovoj godini unaprjeđenje deficitarnih zanimanja, stoga se i izmjene ove odluke najviše odnose na učenike, koji se školuju za deficitarna zanimanja.

-Mi smo postojećom odlukom imali eliminacioni faktor da učenici srednjih škola koji imaju prosjek ispod 3,5 ne mogu učestvovati na našem javnom pozivu, odnosno da se njhovi zahtjevi odbacuju. Ovim izmjenama i dopunama Odluke smanjujemo taj prosjek. Za deficitarna zanimanja nismo postavili nikakav uslov, kada je u pitanju uspjeh u školi – ističe Skopljak.

Deficitarna zanimanja za koja nije presudan školski uspjeh za ostvarivanje prava na stipendiju su u rudadskoj struci: rudar i rudarski tehničar, u građevinskoj struci: keramičar, izolater, zidar, fasader, moler i tesaro-krovopokrivač, u ugostiteljskoj struci: konobar, poslastičar, pekar i turistički tehničar, te u mašinskoj struci zavarivač i tokar.

(RTV Slon)