Vlada TK donijela odluku o smanjenju naknada za 50 posto

0
108

U cilju realizacije Zaključka o mjerama štednje za 2014. Godinu, Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama Odluke o korištenju mobitela kao i  Odluku kojom se 50% umanjuje dio plaće koji je utvrđen kao položajni dodatak svim funkcionerima, rukovodiocima i rukovodećim državnim službenicima, kao i rukovodiocima i uposlenicima drugih kantonalnih organa i institucija, a koji to pravo ostvaruju u skladu sa posebnim odlukama i drugim aktima nadležnih organa i institucija.

Vlada TK donijela je Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina i imenovala Kantonalni odbor za razvoj kao operativno, izvršno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje procesa planiranja na kantonalnom nivou.    (RTV Slon)