Vlada TK dala saglasnost za osposobljavanje 29 volontera

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na odluku o utvrđivanju uvjeta, kriterija, načinu bodovanja i sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture.

– Odluka je tretirala broj koji treba biti primljen po javnom pozivu. Radi se o 29 volontera od kojih su 23 nastavničkog smjera i šest volonetara koji će biti angažovani u instituacijama kulture od kojih će jedan biti glumac, tri diplomirana pravnika i dva diplomirana ekonomista –  kazao je ministar nauke, obrazovanja, kulture i sporta u Vladi TK-a Mirsad Kunić na pres-konferenciji.

Ti kriteriji su, pojašnjava, “dopunjeni jedinstvenim kriterijima o boračkim pravima, te procentualnim uvećanjem”.

CentralnoGrijanje

 Javni poziv za popunu navedenih pozivija bit će bjavljen u narednim danima.

(RTV Slon)