Vlada FBiH imenovala privremeni Upravni odbor UKC Tuzla

0
293

Vlada FBiH danas je imenovala i privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, na period do tri mjeseca, u sastavu Emir Softić (predsjednik), Adnan Muslimović, Dževad Ahmetović, Adnan Behram, Azra Gutić-Hodžić, Tomislav Marić i Jasmin Osmančević.