Vjeće ministara BiH danas o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji

0
146

Vijeće ministara BiH danas će na sjednici razmatrati   Nacrt sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji te Nacrt protokola o izmjenama i dopunama Protokola o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Slovenije o zapošljavanju bh. državljana u Sloveniji, sa Izvještajem o zaključivanju.

Na dnevnom redu je i Nacrt sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, sa Izvještajem o pregovorima za njegovo zaključivanje.

Prema prijedlogu dnevnog reda, bit će razmatran i Nacrt odluke o ratifikaciji Amandmana na Sporazum o finansiranju za tehničku pomoć za autocestu Koridor Vc – Bosna i Hercegovina zaključen između Bosne i Hercegovine, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, i Evropske investicione banke 30.10.2012. godine u Luksemburgu i 14.11.2012. godine u Sarajevu.

Također, članovi Vijeća ministara će se izjasniti i o Prijedlogu mišljenja o Prijedlogu zakona o zabrani javnog poricanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, čiji su predlagači poslanici Kluba SDP-a BiH.

Trebalo bi da se izjasne, između ostalog, i o Informaciji o aktivnostima u vezi s izradom strategije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2020. te o još nekoliko informacija o radu više komisija na državnom nivou.

Očekuje se i razmatranje Prijedloga pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine.(RTV SLon)