Vijeće ministara danas o šteti u Arhivu BiH

0
81

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati Informaciju o šteti nastaloj usljed paljenja Arhiva Bosne i Hercegovine, sa zapisnikom o stanju arhivske građe i depoa.

Predviđeno je i davanje mišljenja o Prijedlogu zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, čiji je predlagač Mirsad Đugum, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Prijedlog dopunjenog mišljenja za autentično tumačenju odredaba Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o realizaciji protivminskog djelovanja Oružanih snaga BiH u 2013. godini, kao i Informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar-decembar 2013. godine.

(Fena)