Verifikacija stare devizne štednje do 31. oktobra

0
112

Vlada Federacije BiH izmjenila je danas Uredbu o postupku verifikacije potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH, kojom se utvrđuje da je rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje 31. oktobar, počev od 1. aprila.

Iz Vlade FBiH je saopšteno da je resorna agencija dužna da postupak verifikacije završi najkasnije do 31. decembra.

Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje propisano je da entitetske vlade i Skupština Brčko distrikta, odnosno organi koje oni ovlaste, donose propise o postupku verifikacije prema potrebi.

U budžetu FBiH za ovu godinu predviđena su sredstva za ove namjene.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu federalnog Tužilaštva u 2012. i 2013. i ponovo istakla da su zahtjevi građana za efikasnijim procesuiranjem počinilaca privrednog i organizovanog kriminala potpuno opravdani i gotovo identični sa naporima Vlade na tom planu.

Od federalnog tužilaštva opet je zatražen veći angažman na otkrivanju ovih slučajeva, te veća i efikasnija saradnju federalnog i kantonalnih tužilaštava.

Vlada FBiH donijela je danas 17 odluka o dodjeli na korištenje nekretnina nekadašnjeg federalnog Ministarstva odbrane.

Sjednica Vlade FBiH biće nastavljena sljedeće sedmice.

(Vijesti.ba/Srna)