„Utopljavanje“ škola sredstvima iz evropskih fondova

0
105

Vlada Tuzlanskog kantona će, u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) Tuzla pripremiti dokumentaciju i aplicirati za sredstva iz međunarodnog fonda INTERREG namijenjenog projektima regionalne saradnje. Cilj je realizacija projekta povećanja energijske efikasnosti u nekoliko škola na području Tuzlanskog kantona. Radi se o nastavku aktivnosti koje je iniciralo Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Vlada Tuzlanskog kantona.

„Cilj današnjeg radnog sastanka bio je da pokušamo kroz zajedničku aplikaciju iz ovog fonda obezbijediti sredstva za utopljavanje škola na području našeg kantona. Također želimo izvršiti i određenu edukaciju djece i poduzetnika sa područja Tuzlanskog kantona, te podići ukupnu svijest naših građana o neophodnosti zaštite životne sredine i energijskoj efikasnosti“, rekao je ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić.

Kada je u pitanju izrada projektne dokumentacije CRP će biti nosilac tih aktivnosti. S druge strane Vlada je na sebe preuzela obavezu da, obzirom da se radi o projektu sufinansiranja, osigura neophodnih 15% od ukupne vrijednosti projekta.

„Maksimalan iznos sredstava koji mogu biti odobreni po projektu je 2 miliona eura, a obzirom da bi taj dio dijelili mi i naši partneri u projektu iz Hrvatske, očekujem da Tuzlanski kanton dobije nešto više od 1,5 miliona KM“, istakao je ministar Hodžić.

„Centar za razvoj i podršku, nakon saradnje na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, nastavlja uspješnu saradnju sa kantonalnom Vladom. Na inicijativu Ministarstva razvoja i poduzetništva CRP preuzima ulogu vodećeg partnera u projektu za koji se nadamo da ćemo realizovati u programu INTERREG. U tom smislu CRP će provesti sve aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije, izvođenju radova, edukacijama koje su planirane, izvještavanje prema Evropskoj komisiji i td.“, rekao je projekt menadžer Edin Zahirović.

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić dao je podršku ovom projektu i obećao svu potrebnu podršku Vlade i resornih ministarstava u realizaciji neophodnih aktivnosti.