Usvojen Program za zaštitu potrošača vrijedan 70.000 KM

0
122

Usvojen je Program vrijedan 70.000 konvertibilnih maraka, koji uključuje podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja za realizaciju projekata u oblasti informisanja potrošača o osnovnim pravima i zaštiti u Federaciji, savjetovanju potrošača i rješavanju njihovih konkretnih problema.

Naime, Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – podrška udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu trgovine.

Korisnici sredstava su udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, a bit će izabrani u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača.

(RTV Slon)