Ustavni sud BiH oglasio se o odluci o apelaciji Novaka Đukića

Ustavni sud BiH u utorak se oglasio saopćenjem “povodom kontinuiranih pogrešnih interpretacija odluka Ustavnog suda BiH u predmetima koji se tiču ratnih zločina”.

“Ustavni sud BiH je na Plenarnoj sjednici održanoj 23. januara 2014. godine donio odluku o apelaciji Novaka Đukića, podnesenoj protiv presuda Suda BiH kojima je apelantu izrečena kazna dugotrajnog zatvora od 25 godina zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva primjenom Krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, a koje je na identičan način bilo propisano i u Krivičnom zakonu SFRJ iz 1976. godine“, navode iz Suda.

Kako se dalje navodi, Ustavni sud BiH je usvojio apelaciju Novaka Đukića, utvrdio povredu člana II/2. Ustava BiH i člana 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH i predmet vratio tom sudu, koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku i u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. Ustavni sud BiH je zaključio da je u konkretnom slučaju retroaktivna primjena Krivičnog zakona BiH bila na apelantovu štetu u pogledu izricanja kazne, a da je s ciljem zaštite apelantovog ustavnog prava dovoljno da se ukine drugostepena presuda Suda BiH i vrati predmet tom sudu da donese novu odluku.

S obzirom na zaključak u pogledu povrede člana II/2. Ustava BiH i člana 7. Evropske konvencije, Ustavni sud je zaključio da nije potrebno posebno razmatrati apelantove navode o povredi prava na pravično suđenje i ostale navode iz apelacije.

CentralnoGrijanje

Ustavni sud BiH posebno naglašava da uopće nije odlučivao o apelantovoj krivici, o prekidu izvršenja kazne zatvora i njegovom puštanju na slobodu, niti o proceduri po kojoj će Sud BiH donijeti novu odluku jer su to pitanja iz nadležnosti Suda BiH.

“U skladu s Pravilima Ustavnog suda BiH aneks ove odluke čini i izdvojeno mišljenje jednog od sudija koji ima pravo i dužnost da to mišljenje pismeno izloži i obrazloži u roku od 15 dana. Odluka se objavljuje zajedno s izdvojenim mišljenjem“, navodi se u saopćenju.

(Fena)