Uskoro objava Javnog poziva za zapošljavanje boračke populacije u TK

0
156

Vlada TK danas je donijela i Program iz resornog ministarstva o poticajima u zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica za što je predviđeno 500 hiljada KM, od čega 250 za zapošljavanje a druga polovica za samozapošljavanje.

„Predvidjeli smo da ova sredstva za samozapošljavanje budu u maksimalnom iznosu od 10 hiljada KM, a ova sredstva za privrednike smo podijelili u grantove, tako da imamo tri granta od 30 hiljada i šest grantova po 20 hiljada.“, istakao je Fahrudin Skopljak, ministar za borača pitanja TK.

Na javni poziv koji će biti objavljen tokom ovog mjeseca moći će aplicirati boračka kategorija, ali i privredna lica, obrtnici, privrivrednic koji će zaposliti branioce, odnosno člana njihove porodice. Osim ovog Programa kojeg Vlada TK provodi po prvi put, Vlada je danas donijela i Program o obavljanju volonterskog staža branioca i članova njihovih porodica za što je namijenjeno 800 hiljada KM.

„Ponovo smo planirali da oni sa VSS obavljaju volonterski staž, a da za to imaju naknadu od 200 KM mjesečno i onih 35 KM obaveze prema državi. I s tim Javnim pozivom ćemo ići u maju.“, dodao je Skopljak.