Uskoro kreću arheološka ispitivanja lokaliteta oko Barutane u Tuzli

Uskoro kreću arheološka ispitivanja lokaliteta oko Barutane u Tuzli

RSD Sloboda

Grad Tuzla, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Muzej Istočne Bosne Tuzla, krenut će uskoro u arheološka ispitivanja područja oko tuzlanske Barutane koja se nalazi na Gradini. Cilj je da se prije sanacije Barutane utvrdi i da li postoje još neki vrijedni ostaci na tom području. Zavod već mjesec dana radi na rekognosciranju terena. A prema mišljenju stručnjaka, lokalitet oko Barutane ima potencijala za neka nova arheološka otkrića.

(RTV 7)