Ukinut monopol notara u FBiH

0
168

U Službenim novinama FBiH objavljena je odluka Ustavnog suda FBiH u vezi sa Zakonom o notarima, čime je, prema riječima advokata Hakije Kurtovića, prestao monopol notara u ovom entitetu – piše Faktor.ba

Kurtović je bio jedan od pravnih zastupnika podnosilaca apelacije u ovom predmetu.

Prema njegovim riječima, odlukom Suda ukinuta je odredba da notarski ispit mogu polagati samo osobe koje su bili notarski pomoćnici. To znači da završni ispit za sticanje zvanja notara mogu polagati sve osobe koje imaju položen pravosudni ispit i pet godina rada u struci.

Ovjera dokumenata

Također, ubuduće će dokumente, kao što su različite vrste ugovora, poslovne isprave, poput statuta i slično, moći sačinjavati i advokati ili pravnici koji obavljaju bilo koju drugu funkciju. Prema dosadašnjim odredbama Zakona, samo su notari imali ovlaštenja da sačinjavaju ovakve dokumente. Čak će, kako je napomenuo Kurtović, isprave moći sačinjavati i sami građani, ako su osposobljeni za ovu vrstu posla. U svim tim slučajevima notari će samo vršiti ovjeru.

– U vrijeme donošenja odluke Ustavnog suda pojavila su se pogrešna tumačenja da će sporne odredbe prestati važiti tek kada bude izmijenjen Zakon o notarima. Međutim, u obrazloženju, koje je navedeno uz ovu odluku, kaže se da sporne odredbe automatski prestaju da važe od dana objavljivanja u Službenom listu – istakao je Kurtović.

Sama ovjera će se naplaćivati po daleko nižoj cijeni u odnosu na notarsku tarifu za sačinjavanje cijelog dokumenta. Kao primjer, Kurtović je naveo Hrvatsku, gdje ovjera košta 40 kuna, odnosno oko 10 KM.

Napomenuo je da odluka Ustavnog suda, osim u korist advokata i pravnika općenito, ide i u korist građana, jer će tarife advokata biti daleko niže od notarskih. Prema odluci Ministarstva pravde FBiH trenutna visina notarskih tarifa određuje se prema vrijednosti ugovora. Za ugovore vrijednosti do pet hiljada maraka naknada iznosi 200 KM, za one od pet do 50 hiljada naknada je 250, a za one od 50 do 150 hiljada maraka, naknada je 350 KM. Za ugovore iznad 150 hiljada KM dodaje se po 50 maraka za svakih 100 hiljada KM vrijednosti. Ove cijene se u konačnom obračunu povećavaju za vrijednost PDV-a.

Tržišna utakmica

– Ovime je ujedno otvorena i tržišna utakmica, tako da će i notari, vjerovatno, morati sniziti svoje tarife za sačinjavanje isprava, kako bi po cijenama mogli „pratiti“ advokate, odnosno kako bi privukli građane da i dalje dolaze kod njih, zbog čega će koristi imati i građani, koji će potrebne isprave plaćati po nižoj cijeni od dosadašnje – dodao je Kurtović.

Ono što sada predstoji advokatima je da sačine svoje tarife za izradu dokumenata, jer se ovim poslovima nisu bavili još od 2005. godine, kada su sva ovlaštenja data notarima.