U TK zapečaćena 62 objekta

0
95

Prema izvještaju Uprave za inspekcijske poslove TK, tržišno turistički inspektori su u prethodnoj godini izvršili više od 2.000 pregleda, te su izdali 353 prekršajna naloga, što iznosi ukupno 244.236 KM.

Pored toga, izrečena je 251 zabrana, ali i pečačenje 62 objekta. Suzbijanje nelegalnog prevoza na području TK takođe je bio jedan od primarnih ciljeva ove Uprave, tako da su, od izvršenih 835 pregleda, saobraćajni inspektori kod više od polovine subjekata nadzora evidentirali prekršaj. Aktivnosti će svakako biti nastavljene i u narednom periodu.

„ I dalje je akcenat na suzbijanju bespravnog prevoza, rada “na crno”, zatim kontrola evidencije prometa, izdavanje fiskalnih računa, zaštita potrošača i nastojat će se postići još bolji rezultati“, ističe Edina Bektić, kantonalna tržišno-turitička inspektorica.

Kantonalni inspektori postigli su značajne rezultate i kada je riječ o suzbijanju rada „na crno“, zatim zaštita na radu i slično. U prošloj godini evidentiran je porast broja povreda na radu, s tim što je, na sreću, zabilježen manji broj smrtnih slučajeva, u odnosu na godine ranije.

„Činjenica je da imamo povećanje broja lica koja zatićemo koja nemaju regulisan radno-pravni status u skladu sa Zakonom o radu i zapošljavanju stranaca“, kaže Ljubica Petrović, glavna kantonalna inspektorica rada.

Pored TK, značajno je istaći da su inspektori Uprave za inspekcijske poslove prošle godine bili angažovani i na rad u Federaciji, a postigli su i zapažene rezultate, kada je u pitanju akcija pojačanog nadzora rada „na crno“, te broj zatečenih osoba bez odobrenja za rad.

„ Možemo reći da smo imali jednu izuzetno radnu godinu i izuzetne rezultate“, dodaje Petrović.

U toku je priprema plana poduzimanja aktivnosti u narednom periodu, a građani će, kao i uvijek, na vrijeme biti obaviješteni o početku pojačanih aktivnosti, te o tome šta će se i na koji način kontrolisati u određenom periodu.

(RTV Slon)