U Srbiji svaki 3. stranac milioner

0
59

Radnu dozvolu u Srbiji tokom prošle godine dobilo skoro tri hiljade stranih državljana, pišu “Novosti”. Godišnji porez na prihod prijavile 852 osobe.

Skoro svaki treći stranac koji ima radnu dozvolu u Srbiji je milioner, pišu “Večernje novosti”. Poreskoj upravi su 852 strana državljanina prošle godine predala zahteve za oporezivanje prihoda, jer su za 12 meseci zaradili više od dva miliona dinara.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, radnu dozvolu za poslovni angažman u našoj zemlji u 2013. godini su dobila 2.784 stranca.

Najveći broj radnih dozvola izdat je Rusima, Kinezima, Turcima, Rumunima, Bosancima, Nemcima i Grcima.

“Državljani Ruske Federacije se najčešće zapošljavaju u NIS ‘Gaspromu’, ‘Lukoilu’ i drugim kompanijama i bankama koje su osnovali u Srbiji”, objašnjava Boško Latković, načelnik Odeljenja za sprovođenje međudržavnih sporazuma i naknada, u NSZ.

“Uglavnom rade na menadžerskim i upravljačkim mestima u okviru svojih kompanija. Državljani Kine rade u trgovinama i restoranima sa tradicionalnom kuhinjom, državljani Turske su bili angažovani u velikom broju na izgradnji Ambasade SAD u Beogradu, ali i kao rukovodioci i menadžeri predstavništava određenih pravnih subjekata u Srbiji”, kaže on.

Latković priča da Rumuni najčešće rade u pograničnom delu kao zemljoradnici i rudari, a na istim poslovima su angažovani i Bosanci.

Što se tiče državljana zemalja članica EU, najviše radnih dozvola se izda državljanima SR Nemačke, Italije, Austrije i Grčke, kaže načelnik.

“Oni rade kao menadžeri u predstavništvima u okviru svojih kompanija u Srbiji, kao inženjeri u fabrikama koje su ovde otvorili, kao i na rukovodećim poslovima u bankama”, kaže Latković.

Zapošljavanje stranaca u Srbiji uređeno je Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima. Njime je propisano da strani državljanin može zasnovati radni odnos ako ima odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova – odeljenja za strance, za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak i ako dobije radnu dozvolu od NSZ.

“Stranci imaju isti status kao i domaći državljani i sva prava i obaveze po osnovu rada i zapošljavanja Kako Nacionalna služba za zapošljavanje izdaje radne dozvole za zasnivanje radnog odnosa, to zapravo znači da svi stranci koji su radno angažovani u Srbiji na drugi način ne moraju imati radnu dozvolu već samo odobrenje o privremenom boravku koje izdaje Uprava granične policije Republike Srbije. Prema procenama NSZ, u Srbiji je radno angažovano skoro trostruko više stranih državljana od broja izdatih radnih dozvola”, navodi Latković.

Zahtev za izdavanje radne dozvole strancu podnosi poslodavac i obavezan je da detaljno obrazloži potrebu za zapošljavanjem. Filijala NSZ može odbiti zahtev poslodavca za izdavanje radne dozvole, ako na evidenciji NSZ ima nezaposlenih državljana Srbije koji ispunjavaju uslove koje je taj poslodavac propisao, odnosno, koji imaju isti stepen stručne spreme, znanja i veštine kao i taj strani državljanin.

Ovo predstavlja meru zaštite tržišta rada u RS i nezaposlenih koji su duže vreme na evidenciji NSZ i koji su dugoročno nezaposleni.

Postoje uslovi pod kojima stranac može raditi i bez radne dozvole.

“Ako je upućen u Srbiju u organizacioni deo inostrane kompanije u kojoj je zaposlen, tada je stranac obavezan da podnese zahtev za dobijanje boravišne dozvole kod MUP, koja mu služi i kao poslovna dozvola”, objašnjava Latković.

“I ukoliko obavlja određene stručne poslove koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, koji je Srbija potpisala sa nekom drugom državom ili stranom kompanijom i u slučajevima kada poslodavac zaključi ugovor o vršenju privremenih i povremenih poslova sa strancem, na period do tri meseca”, ističe sagovornik “Novosti”.

(Novosti)