U prerađivačkoj industriji FBiH broj zaposlenih povećan za 5.786 osoba

U julu 2014. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 444.506, što predstavlja porast od 2,2, odsto u odnosu na godišnji prosjek broja zaposlenih u 2013. godini, podaci su Zavoda za stastistiku FBiH.

U odnosu na juni ove godine, povećanje zaposlenosti u julu iznosi 0,2%.

Najveći rast zaposlenosti u odnosu na godišnji prosjek u 2013. zabilježen je u djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije 22,5%, gdje je broj zaposlenih narastao sa 4.887 na 5.986, te u ugostiteljstvu i hotelijerstvu 15,4% gdje je broj zaposlenih povećan sa 17.667 na 20.383.

U najbrojnijoj djelatnosti, prerađivačkoj indusutriji, rast je iznosio 7,3 posto, a što izraženo u brojkama predstavlja povećanje za 5.786 osoba.

CentralnoGrijanje

Broj zaposlenih u ovom sektoru narastao je na 85.568 u julu ove godine, dok je godišnji prosjek u 2013. iznosio 79.782.
Visok rast zaposlenosti registrovan je i u poslovanju nekretninama, 7,9% gdje je u julu ove godine bilo 1.661 zaposleni radnik.

Nakon dugogodišnje recesije oporavak zaposlenosti zabilježen je i u građevinarstvu. U odnosu na projek 2013. godine ovaj sektor brojao je 21.276 zaposlenih (20.967 prosječno u 2013.).

U trgovini na veliko i malo i popravku motornih vozila rast je iznosio 2,8%, a broj zaposlenih narastao je na 79.470.
Najveći pad zaposlenosti u posmatranom periodu dogodio se u djelatnosti vađenja rude i kamena, 2% na 13.725 (godišnji prosjek u 2013. godini 14.012 ), a pad je zabilježen i u obrazovanju 0,9 posto, te snabdijevanju električnom energijom i plinom 0,4 posto.

(RTV Slon)