U narednim godinama moguće povećanje broja patronažnih sestara u Tuzli

U narednim godinama u Tuzli će najvjerovatnije doći do povećanja broja patronažnih sestara. Naime, u okviru porodične medicine u Domu zdravlja u Tuzli, ima sedam medicinskih sestara, od kojih je šest raspoređeno na terenu u obilasku trudnica, porodilja i bolesnika u njihovim domovima.

Imajući u vidu činjenicu da je riječ o zaista malom broju, s obzirom da svaka od njih pojedinačno ima oko 5.000 korisnika ovih usluga, pokrenut je i projekat švicarske organizacije, koji bi riješio ovaj problem.

„ U dogledno vrijeme, znači taj proces traje do 2016. godine, mi ćemo imati fuziju zdravstvene njege u kući, najvjerovatnije i polivalentne patronaže“, istakla je Alma Kurt, glavna sestra Službe opšte/porodične medicine Doma zdravlja Tuzla.

To zapravo znači da će sestre u zajednici jedan dio radnog vremena raditi posao promocije i prevencije, dok će drugi dio vremena pružati zdravstvenu njegu u kućama. Patronažna sestra, odnosno sestra u zajednici mora biti dobro educirana, što je svakako obuhvaćeno projektom. Iz Doma zdravlja Tuzla ističu da je cilj prvenstveno da se poveća broj ovih sestara na tarenu, te da one postanu zaštitnice koje će biti cijenjene u društvu i na što bolji način pružati pomoć onima kojima je ona potrebna. Svakako, osnovni cilj je edukovanje kompletne porodice.

CentralnoGrijanje

„ I da ima dobru saradnju sa policijom, Centrom za socijalni rad, jer njeno nije samo da uđe u kuću, njeno je da vidi kako se odlaže otpad, kakvo je vodosnabdijevanje, da vidi koliko ima osoba starije životne dobi“, dodaje sestra Kurt.

Nakon izlaska majke i novorođenčeta iz bolnice, u njen dom dolazi patronažna sestra s ciljem da joj olakša prve bebine dane, odnosno, da nauči porodilju kako da pravilno hrani svoje dijete, kako da ga presvuče, na koji način da brine o higijeni i slično. Ovo donosi olakšanje posebno mladim ženama koje se nisu ranije porađale, i koje nemaju nikako ili vrlo malo iskustva o brizi tek rođenog djeteta.

Posjete patronažnih sestara u domove porodilja omogućene su svakom kome je pomoć potrebna, međutim , obzirom da trenutno ima samo sedam sestara, što nije zadovoljavajući broj, pomoć se nastoji pružiti svakom kome je potrebna. U Domu zdravlja Tuzla se nadaju da će za nekoliko godina, zahvaljujući ovom projektu, uslovi biti mnogo bolji i broj sestara povećan na 20-tak.

(RTV  Slon)