U BiH sa tržišta povučeno 1.178 nesigurnih proizvoda

Agencija za nadzor nad tržištem BiH u prvih šest mjeseci ove godine povukla je komada 1.178 nesigurnih proizvoda, od čega je 605 uništeno.

Agencija u saradnji sa inspektoratima Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta planira ove godine da provede 17 projekata nadzora u kojima će biti obavljeno 214 inspekcijskih kontrola proizvoda kod poslovnih subjekata.

U Agenciji za nadzor nad tržištem BiH je rečeno da su u prvoj polovini godine okončani projekti nadzora produžnih kablova, električnih kvarcnih sobnih grijalica i električnih pegli, dok će ostali projekti nadzora biti okončani do kraja godine.

CentralnoGrijanje

Od ukupno povučenih 123 proizvoda u okviru nadzora produžnih kablova, sa tržištva Republike Srpske je povučeno 32, FBiH 58 i Brčko distrika 33. Kada je riječ o električnim kvarcnim sobnim grijalicama, sa tržištva BiH povučeno je 90, od čega sa tržišta Republike Srpske 21, FBiH 68, a Brčko distrikta jedna.

Po nalogu Agencije ove godine sa tržišta BiH povučena je 51 električna pegla, od čega su 32 sa tržišta FBiH, 17 Republike Srpske i dvije sa tržišta Brčkog.

(Srna)