U 2014. godini azil zatražilo 45 osoba

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, čime Bosna i Hercegovina ispunjava jednu od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima o njegovom redovnom ažuriranju.

Migracioni profil BiH za 2014. godinu osigurat će Vijeću ministara BiH uvid u ključne trendove u oblasti migracija, a Ministarstvu sigurnosti mogućnost izrade kvalitetnih politika i usvajanja kvalitetnih propisa. U Migracionom profilu navodi se da je Granična policija u prošloj godini odbila 1.987 ulazaka u BiH, dok je broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice iznosio 189 i manji je za oko 17 posto u odnosu na 2013. godinu. Strancima su odobrena 11.022 privremena boravka te stalni boravak, a broj otkazanih bezviznih ili privremenih boravaka u 2014. iznosio je 817 i povećan je za 90 posto u odnosu na 2013. godinu, kada je otkazano 430 bezviznih ili privremenih boravaka.

U 2014. godini izdano je 380 rješenja o protjerivanju, što je povećanje za 36,20 posto u odnosu na godinu ranije, a 218 stranaca je stavljena pod nadzor.

Tokom 2014. godine doneseno je pet zaključaka o dozvoli izvršenja rješenja o protjerivanju, za razliku od 2013. godine, kada je donesen jedan zaključak.

Uz pomoć IOM-a, u 2014. godini dobrovoljno su vraćena 104 bh. državljanina u BiH, a na ovaj način od 2005. do 2014. godine ukupno je vraćen 931 državljanin Bosne i Hercegovine.

Međunarodnu zaštitu (azil) u BiH zatražilo je 45 osoba u 2014. godini, dok je 2013. godine taj broj iznosio 100. Državljanstvo BiH u 2014. dobilo je 675 osoba, što predstavlja povećanje od 4,16 posto u odnosu na godinu ranije, a najviše bh. državljanstava stekli su državljani Srbije i Hrvatske, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(rtv slon)