U 2013. godini smanjen broj počinjenih krivičnih djela

Na području Federacije BiH u 2013. godini evidentirano je  25.068 krivičnih djela, što je za 1.419 krivičnih djela, ili za 5,4  posto manje u odnosu na prethodnu, 2012. godinu.

Najveći udio u strukturi izvršenih krivičnih djela čine ona iz oblasti imovinskih delikata (krađe, teške krađe, razbojništva, prevara, utaja…) na koja se odnosi čak 65 posto ukupnog broja krivičnih djela, saopćio je direktor Federalne uprave policije (FUP) generalni inspektor Dragan Lukač.

CentralnoGrijanje

Sumirajući rezultate ostvarene u protekloj godini, Lukač je sigurnosnu situaciju u FBiH ocijenio zadovoljavajućom, istaknuvši da se teška ekonomska i socijalna situacija u BiH snažno reflektira na ukupno stanje u tom pogledu.

(Fena)