Tuzlaci iznijeli svoje zahtjeve: Ujednačiti plate predstavnika vlasti sa platama zaposlenih u javnom i privatnom sektoru

0
54

Radnici i građani Tuzlanskog kantona iznijeli su svoje zahtjeve koje su u saopćenju dostavili i medijima.

Proglas prenosimo u cjelosti:

˝Danas se u Tuzli kreira nova budućnost! Vlada je podnijela ostavku, čime je ostvaren prvi zahtjev demonstranata i stečeni su uslovi za rješavanje postojećih problema. Ljutnja i nagomilani bijes su uzroci nasilnog ponašanja, prenosi Tuzla.danas.info.

Odnos vlasti doveo je do toga da ljutnja i bijes eskaliraju. Sada, u ovoj, novoj situaciji ljutnju i bijes želimo usmjeriti na izgradnju produktivnog i korisnog sistema vlasti. Pozivamo sve građane da podrže ostvarivanje ovih zahtjeva:

1. Održavanje javnog reda i mira u saradnji građana, policije i civilne zaštite, kako bi se izbjeglo bilo kakvo kriminaliziranje, politiziranje i bilo kakva manipulacija protestima.

2. Uspostavljanje tehničke vlade, sačinjene od stručnih, nestranačkih, nekompromitovanih članova, koji do sada nisu imali niti jedan mandat ni u kojem nivou vlasti, koja bi vodila TK do Izbora 2014. Ova Vlada mora imati obavezu podnošenja sedmičnih planova i izvještaja o radu i ostvariti zadate ciljeve. Rad Vlade prate svi zainteresirani građani.

3. Rješavanje, po hitnom postupku, pitanja regularnosti privatizacije firmi: “Dita”, “Polihem”, “Poliolhem”, “Gumara” i “Konjuh”, i to da se:

◦ uveže radni staž i osigura zdravstvena zaštita radnicima; ◦ procesuira privredni kriminal i svi akteri koji su u njemu učestvovali;

◦ oduzme nelegalno stečena imovina;

◦ ponište privatizacijski ugovori;

◦ uradi revizija privatizacije;

◦ vrate fabrike radnicima i stave pod kontrolu javne vlasti u cilju očuvanja javnog interesa, i pokrene proizvodnja u onim fabrikama gdje je to moguće.

1. Ujednačavanje plata predstavnika vlasti sa platama zaposlenih u javnom i privatnom sektoru.

2. Ukidanje dodatnih plaćanja predstavnicima vlasti, uz lični dohodak, po osnovu učešća u komisijama, odborima i drugim tijelima, kao i druge nerazumne i neopravdane nadoknade mimo onih na koja imaju pravo svi zaposleni.

3. Ukidanje plata ministrima i eventualno drugim državnim službenicima nakon isteka ili prestanka mandata. Ovaj Proglas donose radnici i građani Tuzlanskog kantona, za dobro svih nas.˝

(brzevijesti.ba)