Tuzla: Zbog sanacije se zatvaraju ulice Mandići, Envera Šiljka, Pozorišna i Kazan Mahala

OPĆINA TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i

poslove mjesnih zajednica

 

Obavještavaju se građani da se zbog izvođenja radova rekonstrukcije (sanacije) ulica: 

  • Mandići, dionica od pumpne stanice do raskrsnice za Rasovac,
  • Envera Šiljka, dionica od Južne saobraćajnice do raskrsnice kod MZ Mosnik,
  • Pozorišna i Kazan Mahala, dionica od mosta Kipovi do zgrade SDK.

 

CentralnoGrijanje

iste u potpunosti zatvaraju za saobraćaj u periodu 10.09.2014. – 10.10.2014. godine. 

Mole se građani, učesnici u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

RUKOVODILAC SLUŽBE –

POMOĆNIK NAČELNIKA

Kurević Kemal, dipl. ing. maš.