Trajna dislokacija taložnih jezera spas za HA Modrac (Video)

Na sastanku u Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na kojem su prisustvovali predstavnici Vlade FBiH i predstavnici Vlade TK predstavljeni su, između ostalog, problemi vezani sa prečišćavanjem otpadnih tehnoloških voda iz rudnika Banovići. Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici Uprave Rudnika te prezentirali opsežan materijal o njihovim potrebama i tehnološkom procesu prečišćavanja ovih otpadnih voda.

CentralnoGrijanje
(rtvlukavac.ba)