Tokom 2013. godine registrovano više od 800 slučajeva nasilja u porodici

Nasilje u porodici je veoma izražena sociopatološka pojava i predstavlja ozbiljan društveni problemtako da zahtjeva uključivanje svih vladinih i nevladinih institucija i organizacija.

Činjenica je da je samo prošle godine putem nadležnih centara preko službi za socijalni radregistrovano više od  800 slučajeva za nasilje u porodici. Stoga je na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona donesen Akcion plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje TK-a 2014-2015 godine.

Okvir za donošenje akcionog plana je Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, na federalnom nivou, zatim akcioni plan na federalnom nivou i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Na osnovu ovih dokumenata i zakona Vlada TK-a je imenovala radnu grupu za izradu akcionog plana. Predstavnici institucija koji su učestvovali u izradi kcionog plana su Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i spota, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa i uprave, MUP, Pedagoški zavod i NVO „Vive žene“.

CentralnoGrijanje

– Cilj akcionog plana je da se ova sociopatološka pojava prevenira, odnosno da se njegovom realizacijom smanji broj nasilja na minimalan nivo, a koji je veoma izražen – kazala je Nermina Aljić iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak.

(RTV Slon)