Svako drugo radno mjesto u BiH uništeno privatizacijom

0
109

Činjenica je da vlasti u Bosni i Hercegovini nikada nisu donijele sektorske politike kojima bi uredilenačin ulaska privatnog kapitala u preduzeća.

U odnosu na infrastrukturna preduzeća koja imaju veliki iznos kapitala i broj radnika, većina manjih preduzeća odavno je prodana. Koliko neuspješno, najbolje potvrđuje glavni zahtjev demonstranata širom zemlje – da se izvrši revizija privatizacijskih ugovora. Spremaju se i nove privatizacije po istom scenariju: početna cijena kapitala se smanjuje, jer ranije nije bilo zainteresiranih za kupovinu.

Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje očekuje od Federalne vlade da da saglasnost na prodaju hotela “Ero” kako bi Zavod riješio problem deficita od 87 miliona maraka. Još se ne zna kada će biti raspisan konkurs za aukcijsku prodaju, ali se zna da je početna cijena imovine sa ranijih 25 miliona spuštena na 22 miliona maraka.

“U prvom krugu cijenu smo stavili na osnovu građevinske procjene, onoj koju je odredio građevinski vještak. Po toj cijeni, oko 25 miliona, nije se niko javio, pa sad u drugom krugu idemo sa početnom cijenom koja je 10 posto niža”, pojašnjava Zijad Krnjić, direktor PIO/MIO FBiH.

Ostaje i dalje pitanje nedovoljnog priliva sredstava u PIO/MIO, koji je nedovoljan za isplate penzija. Penzioneri ne vjeruju da će se prodajom nekretnina dugoročno riješiti problem jer je Fond u teškoj materijalnoj situaciji, ističe Mehmedalija Rapa, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Saveznog udruženja penzionera BiH.

Šezdeset radnika hotela “Ero” očekuje zbrinjavanje i nakon prodaje. Prvi konkurs za prodaju objavljen je krajem prošle godine, ali nije bilo zainteresiranih. Pokušaj privatizacije bio je i 2001., ali je završio na sudu. Ivan Bender, tadašnji direktor Zavoda PIO/MIO, osuđen je za protuzakonitu prodaju i kaznu izdržava u zatvoru u Zagrebu. Većina privatizacija završila je neuspješno, a da za krah preduzeća niko nije odgovarao. “Proces privatizacije prošao je uspješno samo za one koji su htjeli opustošiti ovu zemlju i od nje napraviti zemlju bez perspektive i mogućnosti da ljudi u njoj žive od normalnog rada”, smatra Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT.

U Agenciji za privatizaciju priznaju i da je država katastrofalan upravljač, te da je prodaja preduzeća u državnom vlasništu neophodna upravo zbog kontinuiranog pada vrijednosti na tržištu. Svako drugo radno mjesto u našoj zemlji privatizacijom je uništeno. Vlada je već dala saglasnost na nove privatizacije državne imovine u ovoj godini. Izričito su rekli da neće ići u privatizaciju infrastrukturnih preduzeća kao što su Elektroprivreda i BH Telecom. Ostaje pitanje kada vlasti sve rasprodaju i potroše kredit MMF-a od čega će onda puniti rupe proračunskin i vanproračunskih fondova.

(FTV)