Sud BiH: Tekst u “Glasu Srpske” obiluje neistinama

Sud Bosne i Hercegovine uputio je danas demanti na tekst objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” od 17. januara pod nazivom “Analiza rada pravosuđa na nivou BiH u 2012. godini (II) – Najlošiji sudija Meddžida Kreso”, navodeći da obiluje neistinama o radnoj uspješnosti sudija Suda BiH.

Iz ove institucije ocjenjuju zabrinjavajućom količinu netačnih informacija objavljenih na jednom mjestu, ali i kontinuiranu namjeru da među svojim čitaocima narušava ugled Suda BiH kao vodeće institucije u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala koja se bavi najsloženijim predmetima u bh. pravosuđu.

– Objavljivanjem proizvoljno protumačenih podataka izvađenih iz programa CMS koji nije mjerodavan, prikazali ste Sud BiH kao neefikasnu i na kraju bespotrebnu instituciju. I na to biste imali potpuno pravo kada bi podaci objavljeni u vašem listu bili tačni. No, informacije koje ste objavili, s očitom namjerom da diskreditujete rad ovog Suda, neutemeljene su, tendenciozne i potpuno neistinite – ističe se u saopćenju.

Ističe se da se na naslovnoj stranici navodi potpuno neistinita informacija “Loše ocijenjeni i Zoran Božić, Mira Smajlović, Jasmina Kosović, Davorin Jukić, Staniša Gluhajić, Šaban Maksumić, Tihomir Lukes, Dragomir Vukoje i Darko Samardžić”.

Iz Suda BiH pojašnjavaju da navedene sudije, kao ni ostale sudije Suda BiH, nisu uopšte ocjenjivane za 2012. godinu upravo zbog nepostojanja adekvatnih kriterija za mjerenje radne uspješnosti na tom sudu, s obzirom na vrstu predmeta koji se pred njim vode.

Podvlači se da se navedeni izvještaj iz CMS-a, korišten za pogrešne zaključke objavljene u članku, ne može primijeniti na Sud BiH jer do 4. juna 2012. godine norma za sudije Suda BiH uopšte nije bila propisana.

Dodaje se da pored toga, navedeni izvještaj ne uzima u obzir kriterij složenosti predmeta niti učešće sudija kao članova sudskog vijeća, tako da dobiveni podaci niti u jednom segmentu nisu tačni niti se mogu primijeniti na Sud BiH.

Također, iako se članak bavi navodnom analizom rada sudija Krivičnog odjljenja u članku se navode rezultati rada sudija koji ne rade na krivičnom referatu.

Sudije Davor Žilić, Jadranka Brenjo, Ljiljana Lalović i Šahbaz Džihanović nisu nikada rješavali predmete ratnog zločina, organiziranog kriminala, korupcije i drugih teških djela, već su sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, navodi se.

CentralnoGrijanje

Dodaju da su imena stručnih saradnika odnosno pravnih savjetnika prikazana kao imena sudija, iako te osobe nisu ovlaštene za rješavanje predmeta na Sudu BiH i ne podliježu izračunu norme, tako da je pogrešno objavljeno da je Feđa Buljević riješio 167 predmeta, Lamija Duraković 17, Muhamed Čučak 369 predmeta a Sanda Pajanović 338 predmeta.

– Naveli ste da je predsjednica Suda BiH ostvarila najlošiju normu od 0,55 posto iako je, prema Pravilniku VSTV-a o orijentacionim kriterijima za rad sudija, propisano da predsjednici vrhovnih sudova, Apelacionog suda BD i Suda BiH nemaju obavezu zaduživanja predmeta i neposrednog rada na predmetima. Njen angažman na predmetima rezultat je dodatnog zalaganja zavisno od raspoloživog vremena – ističe se u saopćenju.

Također, dodaje se da isto važi i za predsjednike sudskih odjeljenja u Sudu BiH koja broje više od 10 sudija, kao što je sudija Hilmo Vučinić čija navodna norma je objavljena, a koji obavlja dužnost predsjednika Apelacionog odjeljenja Suda BiH i ne podliježe normi.

Iz Suda BH naglašavaju da je, radi pravilnog izvještavanja građana, problem norme koja nije primjenjiva na rad na predmetima koji se vode pred Sudom BiH nego je prilagođena radu i vrsti predmeta na opštinskim i drugim sudovima, već dugo predmet rasprave u VSTV-u.

To potvrđuje i zaključak koji je VSTV usvojio na sjednici od 23. i 24. oktobra 2013. kojim se konstatuje da nije moguće ocijeniti uspješnost rada Suda BiH za čitavu 2012. godinu, s obzirom na to da Pravilnik o orijentacionim kriterijima nije bio na snazi čitavu 2012. godinu te da ne postoje drugi kriteriji za ocjenu rada sudova.

– O vašem neprofesionalnom odnosu dovoljno govori i činjenica da, prilikom pisanja teksta, niste ispunili ni osnovni novinarski postulat kontaktiranja “druge strane”, nego ste dezinformacije koje ste objavili dobili iz drugih izvora – navodi se u saopćenju.

Naglašava se da su objavljeni podaci iz CMS-a kojem pristup ima samo ograničen broj uposlenika Suda BiH i VSTV-a.

Stoga će Sud BiH svakako tražiti da se ispita odgovornost osoba koji su grubom zloupotrebom radnih pozicija, dostavljanjem netačnih podataka, koji se kao takvi ne koriste za ocjenu rada sudija Suda BiH, pokušali u javnosti diskreditovati kako rad Sud Bosne i Hercegovine, tako i sudija, navedeno je u demantiju Suda BiH.

(Fena)