STRATEGIJA ZAŠTITE AKUMULACIJE MODRAC

0
108

Akumulacija Modrac, najznačajniji vodni resurs Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, formirana je 1964. godine izgradnjom brane u tjesnacu Modrac. Formiraju je rijeke Spreča i Turija sa pritokama.
Akumulacija rješava više vodoprivrednih i izrazito privrednih aspekata: snabdijevanje stanovništva, industrijskih i termoenergetskih kapaciteta Tuzle i Lukavca tehnološkom vodom, razblaženje otpadnih voda koje ispušta tuzlanska i lukavačka industrija, povećanje proticanja rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije u ljetnom periodu, proizvodnju električne energije na malim hidroelektranama, rasplinjavanje velikih vodnih valova retenzionim dejstvom Akumulacije i sprečavanje ili znatno smanjenje poplava u dolini rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije.

Prema zakonu o zaštiti akumulacije ”Modrac” (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/06), namjene Akumulacije, po redoslijedu prioriteta, su:

  •  obezbjeđenje vode za potrebe stanovništva,
  •  obezbjeđenje vode za potrebe industrije,
  •  zaštita od poplava nizvodno od brane,
  •  obezbjeđenje biološkog minimuma za vodotok Spreče, nizvodno od Akumulacije,
  •  razvoj turizma, rekreacije i sportova na vodi, u skladu sa navedenim zakonom,
  •  proizvodnju električne energije na malim hidroelektranama, korištenjem viška voda u akumulaciji Modrac.

Izuzetno, Akumulacija može služiti i za druge namjene, pod uslovom i na način da se takvim korištenjem vode Akumulacija ne zagađuje niti izlaže drugim štetnim uticajima.
U skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine FBiH”, broj: 70/06), akumulacija Modrac i svi vodotoci u slivu Akumulacije svrstani su u vode II kategorije, što znači da su u nadležnosti Tuzlanskog kantona.

Izgled budućeg postrojenja

akumulacija

(e-media.press)