Šteta na objektu Općine Tuzla oko milion KM

0
56

Oko milion maraka, cifra je preliminarne štete na objektu Općine Tuzla. Dio novčanih sredstava za sanaciju štete već su obezbjeđena,  a procjenom štete stvorena je i zakonska mogućnost da se aplicira za dobijanje novčanih sredstava sa kantonalnog i federalnog nivoa.

Preliminarna šteta na objektu Općine Tuzla, koja je izazvana paljenjem, procjenjuje se na oko milion KM. Procjena štete odnosila se na građevinske radove, elektro i mašinsku instalaciju  te kancelarijski materijal i informatičku i drugu opremu.

„ Građevinski radovi u iznosu od 254.428,75 KM, elektroinstalacije 187.709,81 KM, mašinske instalacije 111.603,85 KM i na kraju kancelarijski namještaj i informatička i druga oprema 403.000 KM.“, istakao je Sead Smajlović predsjednik Komisije za procjenu štete Općine Tuzla.

Štab civilne zaštite Općine Tuzla i Kolegij općinskog načelnika od 7. februara u stalnom su zasjedanju kako bi se što prije pronašla rješenja oko sanacija štete i kako bi se uspostavio rad općinskih službi.

„ Od tog perioda  angažovali smo sve uposlenike općinskih službi, koji su svakog dana bili ovdje u zgradi a kako bi se prije svega očistio prostor,  a rad se odnosio i na sređivanje knjiga“, istakao je Bahto Mekić savjetnik Općinskog načelnika.

Sredstva za sanaciju štete planirana su posebnim Zakonom civilne zaštite,  s tim da se dio tih sredstava nalazi na računu Općine Tuzla.

„ Dio sredstava ćemo tražiti od viših nivoa vlasti, to je Civilna zaštita Kantona i jedan dio od Federacije. Takođe ima posebna procedura za dobijanje tih sredstava, mi smo sa utvrđivanjem ove štete i donošenjem odgovarajućih odluka, stekli uslove da apliciramo za ta sredstva i ići ćemo na razgovore da bi se što prije ova šteta sanirala.“, dodao je Mekić.

Mekić je dodao da je već počeo proces prikupljanja ponuda za izvođače radova, koji u ovom slučaju ide po skraćenom postupku, kako bi se šteta što prije sanirala  i kako bi se općinske službe što prije stavile na raspolaganje građanima.

(RTV Slon)