Stećci će se uskoro naći na listi UNESCO-a!

0
142

Nakon više od tri godine rada Bosna i Hercegovina danas je na najboljem putu da se usuglasi stav u vezi nominacijskog dosjea i plana upravljanja nad stećcima u BiH.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović ističe da će se time ispuniti prvi uvjet, kako bi se s tri države, Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, još jednom „prešao“ cijeli dokument i pripremio za konačnu predaju UNESCO-u na odlučivanje.

„Nakon veoma ozbiljnog višegodišnjeg rada danas je s uspjehom završen onaj dio posla koji se odnosi na usuglašavanje zajedničkog dokumenta na nivou Bosne i Hercegovine za nominaciju stećaka na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine“, istakao je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija.

On je danas, nakon sastanka s ministrom civilnih poslova BiH Sredojem Novićem i predstavnicima radne grupe za izradu ovog dokumenta, koji je održan u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, rekao da je vođen veoma otvoren dijalog članova radne grupe o svim otvorenim pitanjima i spornim odrednicama teksta nominacijskog dokumenta.

Članovi radne grupe na izradu zajedničkog dokumenta za nominaciju stećaka BiH na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine i sudionici današnjeg sastanka u Ministarstvu prosvjete i kulture, bili su i predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

(Fena)