Šta podrazumijevaju sredstva za liječenje u inostranstvu?

0
141

Za liječenja građana sa područja TK u inostranstvu ove godine u Budžetu TK će biti izdvojeno 350 hiljada KM. Liječenje u inostranstvu se odnosi na paušalne naknade, stvarne troškove i finansijsku pomoć za usluge liječenja u inostranstvu.

„Paušalne naknade su doprinosi za zdravstveno osiguranje za inostrane osiguranike na području TK. To su penzioneri i članovi njihovih porodica, te članovi porodica radnika koji su zaposleni u inostranstvu. Dakle, vrši se plaćanje doprinosa u vidu paušala“, ističe  Riad Kurtalić, glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Kada je riječ o stvarnim troškovima, Kurtalić ističe da se radi  o liječenju inostranih osiguranika za vrijeme privremenog boravka u Tuzlanskom kantonu. Ono što će olakšati liječenje građana TK, ali i cijele FBiH izvan zemlje, je donošenje Pravilnika Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH o liječenju pacijenta u inostranstvu. Do sada je na snazi bila privremena odluka o liječenju van granica FBiH, a sada je proširena i lista oboljenja.

„ Dakle, ovim Pravilnikom biće uređen način na koji će se osigurana lica upućivati u inostranstvu i on će se primjenjivati od prvog februara 2014. godine“, dodaje Kurtalić.

Pored pružanja zdravstvenih usluga u inostranstvu, rashodi za liječenje izvan Tuzlanskog kantona ove godine su povećani i iznose 966.300 KM. Ova sredstva obezbjeđuju potrebe osiguranika sa mjestom prebivališta na području TK, a koji privremeno borave izvan Kantona i smješteni su u određenim ustanovama. Takođe, rashodi omogućavaju osiguranim osobama liječenje izvan TK, kada ne postoji dovoljno kapaciteta u Kantonu, na osnovu saglasnosti izdate od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.

(RTV Slon)