SNSD ismijava inicijativu za smanjenje plata

0
135

SDP BiH pozdravlja sve aktivnosti drugih stranaka na tragu SDP-ovog prijedloga za racionalizaciju troškova i budžetske uštede kroz smanjenje ukupnih primanja predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BiH, uključujući i čelnike javnih preduzeća i ustanova, te drugih institucija.

Smatramo da Zakon o utvrđivanju visine plata zaposlenih u institucijama BiH koji je predložio SNSD zapravo predstavlja ismijavanje namjere da se primanja zvaničnika zaista umanje. Umjesto da se pridruže insistiranju SDP-a da se završi proces izmjene Ustava BiH brisanjem člana koji ne dozvoljava smanjenje plata u toku mandata, predlagač u sami zakon ugrađuje upravo taj princip. Pored toga, za SDP je neprihvatljiv prijedlog da zakon koji predviđa smanjenje plata primjenjuje tek u narednom mandatnom periodu.

Zbog toga pozivamo predlagača ovog zakona, kao i predlagače svih drugih inicijativa, da sredstva za čiji iznos predlažu umanjenje primanja, bez obzira na sudbinu njihovih prijedloga, odmah usmjere na programe pomoći socijalno ugroženom stanovništvu i na taj način pokažu da, za početak, ozbiljno stoje iza svojih prijedloga.

SDP BiH smatra da se kroz ovakve i slične prijedloge treba voditi računa i o zaštiti digniteta institucija Bosne i Hercegovine, predlažući sveobuhvatne mjere koje se tiču svih nivoa vlasti, prije svega entiteta i kantona.

Podsjećamo, Predsjedništvo SDP BiH je donijelo odluku o nastavku aktivnosti na ukidanju svih dodatnih primanja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, a koja se tiču paušala

profesionalnim zastupnicima, naknada za odvojen život, naknada za rad u komisijama, kao i plaćanje učešća u radu na sjednicama i kolegijima skupština/vlada svih nivoa vlasti u BiH.

Do momenta implementacije ovih mjera, bez obzira na sve ostale stranke, imenovani i izabrani dužnosnici, direktori, članovi upravnih i nadzornih odbora iz SDP-a će uplaćivati ova sredstva za programe pomoći socijalno ugroženim.

(Press SDP BiH)