Sindikat policije: Izjednačiti plate policijskih službenika u FBiH

0
54

Upravni odbor Saveza sindikata policije i uposlenika u Ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, koji zastupa interese oko 9.000 članova sindikata šest kantonalnih i federalnog ministarstva, na sjednici u Zenici usaglasio je svoje zahtjevi prema predstvnicima izvršne vlasti.

Upućen je dopis Vladi Federacije BiH koja je obavijštena o formiranju jedintsvenog sindikalnog organiziranja, a koji čine Sindikati policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Srednjebosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna Travnik, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Sindikat djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije Livno, MUP-a Županije Zapadnohercegovačke i Sindikat službenika Federalnog MUP-a Sarajevo.

„Savez sindikata policije i uposlenika je oformljen zbog toga što se ukazala potreba ujednačavanja materijalnog statusa svih uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova na području Federacije BiH”, rekao je Almir Salkičević, zamjenik predsjednika Saveza sindikata policije i uposlenika u FBiH.

Upravni odbor Saveza sindikata policije i uposlenika u Ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH traži od Federalne vlade BiH da ih prihvati kao pregovarače i da s njima vodi socijalni dijalog u cilje bržeg rješavanja problema.

„Naša tri zahtjeva su izjednačavanje plaća i primanja na nivou cijele FBiH, na jedinstven način rješavanja pitanja da se prilikom odlaska u penziju uposlenicima MUP-ova prilikom obračuna penzije uzima prosjek posljednjih pet godina ili pet godina najpovoljnijih po uposlenika. Da se prilikom utvrđivanja uvjeta za prestanak radnog odnosa i u postupku priznavanja prava na penziju, uposlenicima koji su uzeli učešće u pripremama i u odbrani BiH, i time ostvarili pravo na poseban staž u dvostrukom trajanju, taj staž tretira po volji uposlenika i na lični zahtjev“, istakao je Jasmir Šerbečić, predsjednik Saveza sindikata policije i uposlenika u MUP-ovima u FBiH.

 (rtv tk)