SDP BiH: Podrška radu Vlade FBiH i premijeru Nerminu Nikšiću

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O ST

Danas je u Sarajevu održana sjednica Predsjedništva SDP BiH, na kojoj je ponovo apostrofirano da je, kroz intenziviranje razgovora sa građanima, potrebno odlučnije krenuti u sistemsku borbu protiv korupcije, ukinuti sve nepotrebne privilegije i uštedama podržati programe zapošljavanja mladih ljudi te se aktivno boriti protiv višedecenijske nepravde.

SDP je spreman u saradnji sa sindikatom i drugim nevladinim organizacijama formirati listu sumnjivih privatizacija i po toj listi formirati prijave Tužilaštvu u slučajevima gdje to već nije urađeno.

CentralnoGrijanje

Predsjedništvo SDP BiH dalo je punu podršku radu Vlade FBiH i premijeru Nerminu Nikšiću, a posebno na finaliziranju seta antikoruptivnih zakona, među kojima je i Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, koji uskoro trebaju biti ponovo upućeni u parlamentarnu proceduru.

Na sjednici je najavljeno i održavanje Programske konvencije SDP BiH u Sarajevu na kojoj se, između ostalog, očekuju konkretne mjere i koraci na izlaženju iz krize u kojoj se zemlja evidentno nalazi.

 

 Centar za informisanje SDP BiH