SDP BiH: Antikorupcioni zakoni Vlade FBiH u skladu sa evropskim standardima

0
110

Socijaldemokratska partija BiH izražava zadovoljstvo činjenicom da je Evropski parlament 25. februara usvojio takozvanu zakonodavnu  rezoluciju, u odnosu na prijedlog Direktive o privremenom oduzimanju i oduzimanju imovine stečene kriminalom, jer je ova Direktiva bila jedan od glavnih standarda, kojim se Vlada FBiH rukovodila prilikom izrade prijedloga zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine Federacije BiH.

Direktiva polazi od činjenice da postojeći propisi u državama članicama EU o oduzimanju imovine stečene kriminalom nisu dovoljno efikasni, što  je također više nego evidentno i u BiH, a naročito FBiH. Dakle, postojeći  pravni okvir u FBiH ne omogućava efikasno oduzimanje imovine stečene kriminalom, čemu svjedoče podaci o samo 212.717 KM vrijednosti  imovine, za koju su svi sudovi u FBiH donijeli svoje odluke tokom 2012. godine.

Jedan od ključnih zahtjeva Evropskog parlamenta i ove Direktive jeste da se treba omogućiti efikasno oduzimanje imovine stečene izvršenjem teških krivičnih djela, bez obzira da li su osobe dostupne ili nedostupne krivičnim organima. Također, direktivom se uvodi institut proširenog oduzimanja, te se traži oduzimanje kriminalom stečene imovine od trećih ili povezanih osoba, na koje je takva imovina direktnim ili indirektnim putem fiktivno prebačena.

Direktivom je predviđeno i formiranje posebnih agencija za sprovođenje efikasnih mjera osiguranja privremenog oduzimanja sporne imovine do konačne odluke suda o oduzimanju. U prijedlogu zakona Vlade FBiH svi ovi zahtjevi Evropskog parlamenta su bili obuhvaćeni.

U Direktivi je navedeno da se oduzimanje kriminalom stečene imovine mora odvijati uz poštivanje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, što je također jasno naglašeno u Prijedlogu federalnog zakona.

SDP BiH još jednom želi naglasiti svoju potpunu podršku Prijedlogu zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine u FBiH, a rezolucije Evropskog parlamenta samo su dokaz da je ovaj prijedlog na tragu evropskih standarda, što se pokušalo negirati prilikom obaranja Prijedloga zakona u Parlamentu FBiH krajem prošle godine. Stoga, SDP BiH očekuje da Vlada FBiH, u što skorijem roku, okonča konsultacije sa Evropskom komisijom i pravosudnim institucijama i ovaj zakon vrati u parlamentarnu proceduru.

(SDP BiH)