Sarajevska zaobilaznica u funkciji do ovog ljeta

0
165

Sarajevska zaobilaznica bit će u funkciji do ovog ljeta, izjavio je Ensad Karić, direktor Javnog preduzeća Autoceste FBiH. Prema njegovim riječima, do 1. jula ove godine bit će puštene u promet dvije trećine Sarajevske zaobilaznice, odnosno dionica od Jošanice do Vlakova.

“Svi oni koji će ići na more koridorom 5C više neće morati prolaziti kroz grad i gužvu, već će ići modernom cestom od petlje u Jošanici, faktički od Zenice do Vlakova”, kaže Karić. Ostatat će još u izgradnji samo dionica od Sarajeva do petlje Butila, no funkcija zaobilaznice oko Sarajeva će biti ispoštovana.

Do tada će, kako ističe biti pušten u promet i tunel Vijenac, pa će autoput „u komadu“ biti od Zenice Jug do Vlakova. Zbog toga je i Vlada Federacije BiH danas donijela danas Odluku o prenosu prava upravljanja, građenja, rekonstrukcije, održavanja i zaštite nad izgrađenom dionicom „Sarajevske obilaznice“ LOT-1 Jošanica – Butila s petljom „Butila“ na Koridoru Vc, s JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

U obrazloženju odluke navodi se da su Autoceste Federacije BiH, Odlukom Vlade FBiH, imenovane za implementatora na izgradnji LOT-3 (LOT-3A i LOT-3B) „Sarajevske obilaznice”. Obzirom da su radovi na izgradnji LOT- 3 A u završnoj fazi, a u cilju uspostave normalnog funkcionisanja „Sarajevske obilaznice“, neophodno je staviti u funkciju i LOT-1, za čiju su izgradnju bile zadužene Ceste Federacije BiH.

Time se stvaraju pretpostavke za povećan promet vozila na naplatnim mjestima, što bi povećalo prihod od naplate cestarine, a saobraćaj u gradu bi bio znatno rasterećen.

(NAP)