Saopštenje za javnost SDP BiH

0
120

                                                                                                                                                                  Sarajevo, 07.02.2014.godine

                                S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH smatra da jučerašnje ponovno neusvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, zbog nedostatka kvoruma na sjednici Doma naroda Parlamenta BiH, ugrožava implementaciju evropskih standarda u setu Zakona o ličnim dokumentima, a direktni krivac tome je Stranka demokratske akcije (SDA), čiji delegati već drugi put bojkotuju uredno najavljenu sjednicu Doma naroda.

 Treba ponovno naglasiti da usvajanjem ovog Zakona neće biti ukinuta ili ograničena prava građana BiH, a posebno raseljenih i izbjeglih lica, jer je svuda u svijetu standard da jedna osoba ne može imati dva prebivališta. Prema ovom Zakonu, izbjegle i raseljene osobe ne gube pravo na svoju imovinu i boravak u njoj, niti pravo glasa te se od njih ne može tražiti niti jedan drugi dokument, osim dokumenta kojim dokazuju svoj identitet ili prijeratno prebivalište. Čak i u slučaju da povratnik ne može dokumentom dokazati svoj identitet ili  prijeratno prebivalište to može učiniti svojom izjavom ili izjavom drugih lica.

Dodatna zaštita izbjeglih i raseljenih lica ogleda se i kaznom od 300 do 1.000 KM za službenike koji na bilo koji način ometaju olakšanu prijavu prebivališta raseljenim licima i izbjeglicama. Upravo radi zaštite i pomoći raseljenim licima i izbjeglicama novi Zakon o prebivalištu i boravištu je jedini pravi način da se pomogne ovim osobama, dok se te osobe ne vrate u svoje prijeratne domove i tamo regularno prijave prebivalište.

 SDP BiH želi podsjetiti javnost da je Vijeće ministara BiH u septembru 2010. godine na 133. sjednici razmatralo Prijedlog ovog Zakona, a sjednicom je predsjedavao tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić, dok je sjednici bio prisutan i tadašnji Špirićev zamjenik i ministar sigurnosti Sadik Ahmetović iz SDA.

 Upravo se iz stenograma ove sjednice jasno vidi da niko od ministara, nakon otvaranja rasprave o ovom Zakonu, nije tražio riječ da o njemu govori i da je bez ikakve rasprave Zakon usvojen jednoglasno, što znači da je i ministar Sadik Ahmetović glasao za njega. Stoga nam nije jasno zašto je danas SDA jedan od gorljivih protivnika ovog Zakona.

                                                                                                                                                                          Centar za informisanje SDP BiH