Saopštenje za javnost KO SDP BiH Tuzla

0
131

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

   BOSNE I HERCEGOVINE

   SOCIJALDEMOKRATI

KANTONALNI ODBOR TUZLA

Broj: 37 / 14

Datum: 5.2. 2014. godine

                                                          S A O P Š T E NJ E

            Radnici su danas pred Vladom Tuzlanskog kantona ispoljili nezadovoljstvo zbog privatizacijskih pljački i uništenja firmi koje su nekada poslovale uspješno. Nažalost, neformalne grupe su opravdani revolt i radničku muku iskoristile za ispoljavanje anarhije, rušilačko ponašanje i kršenje javnog reda i mira.

Posebno žalimo zbog povreda koje su pretrpjeli demonstranti, policajci i novinari tokom dešavanja u Tuzli.

Radnici su opravdano ogorčeni i zato što još niko nije pred sudom odgovarao za privatizacijsku pljačku. Krajnje je vrijeme da organi pravosuđa postupe po velikom broju krivičnih prijava koje su protiv pljačkaša pravosuđu poslali premijeri i ministri SDP-a. Osim toga, premijeri Nikšić i Čaušević su, iako su problemi nastali mnogo prije njihovog mandata, u više navrata razgovarali sa sindikatima ovih firmi i pokušali pružiti pomoć. Npr. radnici znaju da su Konjuhu data sredstva za pokretanje proizvodnje, ali vlasnici ništa nisu htjeli učiniti.

Pozivamo radnike i sindikate na dijalog i zajednički trud na uspostavljanju pravne države, koja će putem sudske vlasti optužiti i osuditi privatizacijsku mafiju.

                                                    Kantonalni odbor SDP BiH Tuzla