Sanacija i izgradnja puteva na području općine Tuzla počinje krajem marta

Obzirom na još uvijek prisutne zimske uslove Služba za komunalne poslove Općine Tuzla radi na saniranju udarnih oštećenja na asfaltu, dok se pravi radovi očekuju dolaskom proljeća, odnosno krajem marta ili početkom aprila.

Kao i svake godine Služba za komunalne poslove u skladu sa finansijskim mogućnostima i predviđenim iznosima u Budžetu općine Tuzla pravi raspored ulaganja, konkstrukcije i sanacije javnih gradskih prometnica i lokalnih puteva.
„Mi ćemo otprilike negdje u drugoj polovini marta krenuti sa radovima, jer poznato je da zimski režim održavanja puteva i sanacija traje do petnaestog aprila jer Zakon je rekao kad su zimski uvjeti i do tada je prisutna i zimska oprema na vozilima .“, kaže Aid Berbić, pomoćnik šefa u Službi za  komunalne poslove Općine Tuzla

Služba za komunalne poslove općine Tuzla trenutno radi sa određenim vrstama asfalta koji su prilagođeni zimskim uslovima. Pri tome se saniraju udarne rupe koje su nastale usljed velikog habanja asfalta, dok se početak pravih radova očekuje krajem trećeg, odnosno početkom četvrtog mjeseca. Da bi radovi na sanaciji i izgradnji puteva počeli potrebno je ispuniti dva uslova. Tehnički i zakonski.

CentralnoGrijanje

„ Petnaestog aprila zakonski se teško mogu  samo održavati putevi u prohodnosti obzirom na sigurnost svih učesnika u saobraćaju. A vremenski da bi se upalile asfaltne baze, proizvođači asfalta moraju imati vremensku prognozu pred sobom, da bi znali kad i koliko dugo mogu držati što je ustvari limitirajući faktor , to je temperatura.“, dodaje Berbić.

Putem savjeta i sekretara mjesnih zajednica građani općine Tuzla mogu evidentirati sve potrebne sanacije na putevima, kao i na broj telefona Službe za komunalne poslove Općine Tuzla. U predstojećem periodu služba za komunalne poslove će raditi na uljepšavanju grada, stvaranju zelenih oaza kao i stavljanju gradskih fontana u pogon.

(RTV Slon)