Rudnici EPBiH: Gubitak smanjen za 77,8 mil. KM

0
16

Sedam rudnika koji posluju u okviru koncerna „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) zabilježilo je u posljednje dvije godine odlične poslovne rezultate, a samo gubitak do kraja novembra 2017. godine smanjen je za tačno 77,8 miliona KM.

Prema zvaničnim podacima Vlade FBiH, rudari su u 2017. godini iskopali oko milion tona uglja, što je također veliki rezultat i uspjeh za cijeli koncern.

Kada se sve uporedi s podacima iz 2015. godine, Rudnik Kakanj zabilježio je najbolje rezultate u poslovanju. Naime, ovaj rudnik je 2015. godine poslovao s gubitkom od 21,7 miliona KM, a kraj novembra 2017. dočekao je s dobiti od 4,9 miliona maraka.

Odličnim rezultatima može se pohvaliti i Rudnik Breza. I ovaj rudnik je iz minusa poslovao u plusu. U 2015. gubitak je bio 22,7 miliona KM, a u novembru 2017. ostvarili su dobit od 718.000 maraka.

Rudnik Kreka za dvije godine smanjio je gubitak za 24,7 miliona KM, jer su u 2015. poslovali s minusom od 33 miliona maraka, a u novembru lani gubitak je bio 8,3 miliona KM, a u 2016. godini 21,4 miliona maraka.

Dobrim rezultatima može se pohvaliti i Rudnik „Abid Lolić” Han Bila jer je gubitak od 5,6 miliona KM u 2015. godini uspio smanjiti na 988.480 maraka u novembru 2017. U 2016. godini gubitak je bio manji u odnosu na 2015 za skoro 3,5 miliona KM i iznosio je 1,7 miliona maraka.

Jedini rudnik koji je svih ovih godina u plusu je Rudnik Gračanica. Godine 2015. ostvario je dobit od 4,9 miliona KM, a u novembru 2017. 3,3 miliona maraka. I u 2016. su poslovali u plusu sa 2,9 miliona maraka dobiti.

Rudnik Zenica smanjio je gubitak za 4,7 miliona KM u odnosu na 2015. godinu. Gubitak u 2015. bio je 21,8 miliona, a u novembru lani 17,1 milion KM. Rudnik Đurđevik je 2015. bio u minusu 7,6 miliona KM, a lani 4,3 miliona maraka.

(Biznis.info)