RMU “Banovići”: Zabilježena najveća mjesečna proizvodnja uglja u poslijeratnom periodu

RMU “Banovići”: Zabilježena najveća mjesečna proizvodnja uglja u poslijeratnom periodu

RSD Sloboda

Rudari rudnika Banovići svoj ovogodišnji praznik dočekuju u dobrom raspoloženju, jer su u prethodnom mjesecu uspijeli „oboriti rekord“ i  zabilježiti najveću mjesečnu proizvodnju uglja u poslijeratnom periodu.U mjesecu novembru proizvedeno je 183.893 tona separisanog uglja, što je preko 25% više od planom predviđenih količina. Pomenuti rezultati još su značajniji uzme li se u obzir da su mjesečni planovi već unaprijed postavljeni veoma visoko.

Postignuti rezultat u proizvodnji, kao što je i spomenuto, najbolji je poslijeratni mjesečni rezultat Rudnika.

RMU Banovići

Proizvodnja uglja u novembru prošle godine takođe je bila iznad plana, a ovogodišnja novembarska proizvodnja je za čak 20% veća od prošlogodišnje, što je još jedan znak kontinuiranog napretka.

Izvanredne rezultate na proizvodnji uglja, pratila je i realizacija otkrivke pa je u  mjesecu novembru proizvedeno 121% metara kubnih čvrste mase, 21% više u odnosu na plan.

Uprkos složenom stanju i teškoj situaciji koja je posljednjih mjeseci posebno istaknuta kada je pitanju ovaj Rudnik, radnici su i u takvim uslovima sproveli planirane aktivnosti i  svoju energiju usmjerili na ono što je najbitnije, a to je proizvodnja uglja.

I pored ograničavajućih faktora koji su uticali na proizvodnju uglja tokom cijele godine, kraj godine donio je stabilizaciju a samim tim i dobre rezultate koji su jasni indikatori za još jednu uspiješnu godinu i lidersku poziciju rudnika Banovićiu ovoj oblasti.

Dobri poslovni rezultati nisu slučajni, prethodila im je temeljna priprema, dobra organizacija kao i povoljni vremenski uslovi za ovo doba godine.

 

(Objektivno.ba)