”Revolt”: Raspisan konkurs za izbor najbolje fotografije

Omladinski pokret “Revolt” objavljuje konkurs za izbor najbolje fotografije mladih fotografa (amateri i profesionalni fotografi) sa područja Sjeveroistočne Bosne o temi “Jer zemlju čine ljudi”.

Cilj konkursa, koji je dio istoimenog projekta, je potaći mlade fotografe da svojim radovima prikažu kako vide Bosnu i Hercegovinu kroz prizmu ljudskih prava, aktuelnih političkih i socijalnih dešavanja.

Tema: Pokažite fotografijom kako vidite stanje u Bosni i Hercegovini i na koji način ljudi čine Bosnu i Hercegovinu. Da li su aktivni, žele li mijenjati stvari ili su pasivni i ne reaguju na sve što se oko njih dešava?! Od krize na svim nivoima vlasti, presude Sejdić i Finci, ljudskim pravima, diskriminacije, socio – ekonomske situacije do djelovanja civilnog društva na postojeće probleme.

Rok: Konkurs traje od 15. januara 2014. godine do 01. februara 2014. godine. Nakon konkursa, svi pristigli radovi bit će izloženi na izložbi “Jer zemlju čine ljudi” u mjesecu februaru 2014. godine.

CentralnoGrijanje

Slanje fotografija: Fotografije trebaju biti poslane isključivo u digitalnom obliku, crno bijele ili u boji. Trebaju biti optimizirane za print (300 dpl, u JPG formatu, minimum 1024 px po kraćoj strani). Veličina fotografije može biti min. 2MB i max. 5MB. Jedan autor/ica može poslati najviše 5 fotografija. Fotografija treba da ima naziv i opis u jednoj rečenici, koji objašnjava na koji način je fotografija povezana sa temom.

Fotografije se dostavljaju slanjem na e-mail adresu: revolt.tuzla@gmail.com.

Nagrade: Autori/ce tri najbolje fotografije po оcjeni stručnog žirija bit će nagrađeni. Ostali autori/ce fotografija dobit će simbolične nagrade koje će pripremiti Omladinski pokret “Revolt”.

Omladinski pokret “Revolt”