Raspisan javni poziv za izbor strateškog partnera za TE Banovići

Rudnik mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići objavio je javni poziv za izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju termoelektrane Banovići, blok 1 – 300 mw – pretkvalifikaciona faza, saznaje eKapija.ba.

Kako se navodi u pozivu, partnerstvo RMU Banovići sa izabranim Partnerom uredit će se posebnim ugovorom, a bit će zasnovano na principima utvrđenim u odlukama iz preambule ovog javnog poziva.

Tačnije, partnerstvo RMU Banovići sa Partnerom ostvarit će se na način da Partner osigura finansiranje i izgradnju objekta Termoelektrane Banovići, blok 1 – 300 MW, dok će RMU Banovići će vraćati kredit pod uslovima koji će biti definisani ugovorom sa Partnerom.

U realizaciji Projekta izgradnje Termoelektrane Banovići, blok 1 – 300 MW Partner se obavezuje da ugradi najsavremeniju tehnologiju u skladu sa važećim propisima EU, a koja će zadovoljavati i sve medunarodne standarde po osnovu ekološke zaštite.

Izbor Partnera će se izvršiti na osnovu Međunarodnog otvorenog javnog koji će se odvijati u četiri faze. Prva faza je pretkvalifikacija u okviru koje se utvrduje lista kvalificiranih kandidata, druga faza se odnosi na prikupljanje preliminarnih tehničko-tehnoloških i finansijskih ponuda od kvalificiranih kandidata, treća faza je prikupljanje finalnih tehničko-tehnoloških i finansijskih ponuda, evaluacija i prijedlog izbora Strateškog partnera, te četvrta faza pribavljanje saglasnosti na prijedlog odabira Strateškog partnera i izbor Strateškog partnera.

CentralnoGrijanje

Od partnera će se tražiti da je u posljedjih pet godina profesionalno osposobljen da se bavi jednom ili više djelatnosti (proizvodnja električne energije, prijenos električne energije, distribucija električne energije, trgovina ili snabdijevanje električnom energijom, proizvodnja opreme za termoeneregetske objekte na ugalj, izgradnja termoenergetskih objekata na ugalj, finansijsko/robno investiranje u slične termoenergetske objekte ili ako je podnosilac konzorcij da lider konzorcija mora bitii profesionalno osposobljen da se bavi jednom ili više od navedenih djelatnosti u zadnjih pet godina.

Također, jedan od kriterija je da je ostvario prihod od navedenih djelatnosti u posljednje tri godine u iznosu od minimalno milijardu eura godišnje ili ako je podnosilac konzorcij da lider konzorcija mora imati ostvaren prihod od minimalno 500 miliona eura godišnje.

Rok za dostavu Prijave sačinjene u skladu sa Pretkvalifikacionim dokumentom je do 12 sati, po lokalnom vremenu, 10.4.2014. godine.

Osim toga, u pozivu se navodi da će RMU Banovići u registru društava proširiti djelatnost i promijeniti firmu u RiTE “Banovići” d.d. Banovići, te izvršiti unutrašnju reorganizaciju u skladu sa Zakonom i Statutom RMU Banovići.

Novoizgradeni objekat Termoelektrane Banovići, blok 1 – 300 MW bit će u 100% vlasništvu RiTE “Banovići” d.d. Banovići.

(ekapija.ba)